WCZASY W CHORWACJI  2017

NIERUCHOMOŚCI W CHORWACJI

  • HR
  • PL
  • GB
domy, Splitsko Dalmatinska
Rodzaj:
domy
Miejscowość/Wyspa:
Podstrana
Cena: 650 000 EUR
mieszkania, Zadarska
Rodzaj:
mieszkania
Miejscowość/Wyspa:
Zadar
Cena: 605 000 EUR
mieszkania, Zadarska
Rodzaj:
mieszkania
Miejscowość/Wyspa:
Zadar
Cena: 306 000 EUR
Chcesz sprzedać lub wynająć mieszkanie, dom, lokal lub inną nieruchomość, wyslij nam jej podstawowe dane i fotografie.
ZŁÓŻ OFERTĘ ONLINE
a umieścimy ją w naszej ofercie.
Jeśli chcesz kupić lub wynająć mieszkanie, dom, lokal lub inną nieruchomość, której nie znalazłeś w naszej ofercie
ZGŁOŚ ZAPOTRZEBOWANIE
a znajdziemy ją dla Ciebie.

Podatki - pytania i odpowiedzi

Ile wynosi podatek od obrotu nieruchomościami w Chorwacji?

W Republice Chorwacji wszelki obrót nieruchomościami jest opodatkowany według jednej stopy podatkowej - 5% od ceny kupna-sprzedaży nieruchomości, bez względu na rodzaj nieruchomości i transakcji. Przy zamianie nieruchomości każdy z właścicieli płaci po 4% od swojej nieruchomości.

Kto jest płatnikiem podatku od obrotu nieruchomościami

Płatnikiem podatku od obrotu nieruchomościami jest zawsze nabywca nieruchomości, odpowiednio: 

RODZAJ OBROTU

PŁATNIK PODATKU

Kupno
Dziedziczenie
Darowizna
Zamiana
Podział
Umowa o dożywocie
Umowa o służebności dożywocia
Pozostałe sposoby nabycia

Kupujący
Spadkobierca
Przyjmujący darowiznę
Uczestnicy zamiany
Uczestnicy podziału
Świadczący dożywocie
Świadczący służebność dożywocia
Nabywca

 

Sprzedaż nieruchomości w Chorwacji dokonywana przez obywateli zagranicznych

Wszystkie zagraniczne osoby fizyczne i prawne mogą sprzedawać swoje nieruchomości znajdujące się na terytorium Republiki Chorwacji bez jakichkolwiek przeszkód. 

Sprzedający zobowiązuje się umową sprzedaży przekazać przedmiot kupna - sprzedaży kupującemu, a kupujący zobowiązuje się zapłacić sprzedającemu ustaloną cenę (art.454/1 Ustawy o …... Przy poświadczaniu umowy kupna-sprzedaży obowiązkowe jest poświadczenie podpisu sprzedającego, podczas gdy kupujący nie ma obowiązku poświadczania podpisu. Umowę kupna-sprzedaży można poświadczyć także zagranicą, najlepiej w chorwackim przedstawicielstwie dyplomatycznym, a jeśli poświadcza się u notariusza, umowa musi być przetłumaczona na język chorwacki przez upoważnionego tłumacza przysięgłego.

Podstawa opodatkowania w obrocie nieruchomościami

Rynkowa wartość nieruchomości w momencie nabycia, czyli cena nieruchomości, jaką uzyskuje się lub można uzyskać na rynku w momencie jej nabycia. W poniższej tabeli są przedstawione podstawy opodatkowania uwzględniające sposób nabycia nieruchomości.

                           Podstawa opodatkowania w obrocie nieruchomościami

 Sposób nabycia nieruchomości

Podstawa opodatkowania

Za wynagrodzeniem
(płatność w gotówce, odstąpienie innej nieruchomości, rzeczy lub praw, przejęte długi byłego właściciela i inne)

Wartość rynkowa nieruchomości, względnie łączna kwota należności za przeniesienie prawa własności nieruchomości

Zamiana nieruchomości

Rynkowa wartość nieruchomości, jaką pojedynczy uczestnik uzyskuje poprzez zamianę

Nabycie idealnych części nieruchomości
(części współwłaścicielskie)

Wartość rynkowa nieruchomości części nieruchomości każdego współwłaściciela

Nabycie nieruchomości bez wynagrodzenia (dziedziczenie, darowizna i inne)

Wartość rynkowa nieruchomości

Nabycie nieruchomości na podstawie umowy o służebności dożywocia (w trakcie trwania życia przyjmującego utrzymanie)

Wartość rynkowa nieruchomości

Nabycie nieruchomości na podstawie umowy o dożywociu

(po śmierci przyjmującego utrzymanie)

Wartość rynkowa nieruchomości pomniejszona o 5% za każdy rok trwania służebności
 (od dnia zawarcia umowy, poświadczonej przez sędziego sądu rejonowego lub notariusza) do śmierci przyjmującego służebność

Kto jest upoważniony do wyceniania wartości nieruchomości?

 

Właściwa terytorialnie jednostka Urzędu Skarbowego, według lokalizacji nieruchomości, a na podstawie dokumentów nabycia, czyli na podstawie umowy kupna-sprzedaży lub umowy o darowiźnie, umowy o wyrównaniu długu, wyroku sądowego, postanowienia organu administracji państwowej i podobnych dokumentów. Jeśli obrót nieruchomością nie jest zgłoszony według wartości rynkowej nieruchomości, Urząd Skarbowy ma prawo szacunkowo określić wartość rynkową nieruchomości.

 

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

 

Obowiązek podatkowy powstaje w momencie:
1. Zawarcia umowy (podpisania umowy przez obydwie strony) lub innej czynności prawnej, na podstawie, której nieruchomość zostaje nabyta, 
2. Uprawomocnienia postanowienia sądu lub decyzji organu administracji państwowej, na podstawie której nieruchomość jest nabywana, 
3. Śmierci osoby , która ustanowiła służebność dożywocia (gdy prawo własności nieruchomości jest przekazywane na podstawie umowy o dożywocie,  
4. Zawarcie umowy o służebności dożywocia. 

Dla zagranicznych osób prawnych nabywających nieruchomość w Republice Chorwacji obowiązek podatkowy powstaje w momencie uzyskania zgody Ministra Sprawiedliwości Republiki Chorwacji lub w momencie uprawomocnienia się wyroku sądowego.

 

Jak jest opodatkowany wynajem nieruchomości?

Opodatkowanie jest zróżnicowane, w zależności od tego, czy chodzi o wynajem całej nieruchomości, czy wynajem pokoju, a podatek jest uzależniony także od tego, czy wynajmujący jest osobą prawną czy fizyczną. Gdy nieruchomość jest wynajmowana przez osobę fizyczną, podstawę opodatkowania wylicza się w taki sposób, że od kwoty najmu odejmuje się ryczałtowe koszty (30%). W taki sposób uzyskaną podstawę opodatkowuje się według stopy podatku dochodowego 15%, plus podatek lokalny (ustalany przez gminę ). W przypadku, gdy osoba prawna wynajmuje nieruchomość osobie prawnej lub fizycznej, płaci się podatek VAT w wysokości 22%, a zamiast podatku dochodowego, na końcu roku płaci się podatek od zysku.

 

Kiedy płacimy podatek od wartości dodanej?

 

Zgodnie z ustawą o podatku od wartości dodanej, przy zakupie nowo powstałych nieruchomości odrębnie opodatkowuje się grunt budowlany, według stopy 5%, podczas gdy od wartości budowlanej obiektu płaci się podatek od wartości dodanej, w wysokości 22% ceny wytworzenia nieruchomości.

 

CROPOL NIERUCHOMOŚCI, Mirko Daničić
43-100 Tychy, Plac Filipa Nowary 21
tel. +48 603893120, +48 32 3286422  fax.: 032 227 1462
e-mail: biuro@cropol.pl
Skype: cropol-md

Projekt Cropol - Realizacja ProNet sp. z o.o.